Zmiany w kryteriach przyznawania dodatków mieszkaniowych planowane na 2024 rok

Dodatek mieszkaniowy jest formą wsparcia finansowego, której celem jest ulżenie w pokrywaniu kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania dla osób o niskich dochodach. Jest to świadczenie specjalne zapewniające pomoc w pokrywaniu comiesięcznych opłat, takich jak rachunki za prąd czy czynsz. Jednakże, aby skorzystać z tej formy pomocy, należy spełnić określone kryteria, w tym kryterium dochodowe. Zgodnie z najnowszymi informacjami, począwszy od 2024 roku, limit dochodowy zostanie podniesiony, co oznacza, że większa grupa osób będzie uprawniona do ubiegania się o ten dodatek. Pierwsze zmiany mają wejść w życie już w lutym.

Dodatek mieszkaniowy to szczególny rodzaj świadczenia pieniężnego, którego głównym celem jest wspieranie osób o niskich dochodach w pokrywaniu kosztów związanych z utrzymaniem domu. Ta forma wsparcia jest dostępna dla tych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi i nie są w stanie regularnie pokrywać swoich miesięcznych rachunków. Przyznawany jest on jednostkom gospodarstwa domowego, które zamieszkują jeden lokal mieszkalny.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie jest stała i jest ustalana indywidualnie, zgodnie z aktualną sytuacją finansową danego gospodarstwa domowego. Kompetentny urzędnik dokonuje analizy finansowej i na jej podstawie określa wysokość świadczenia. Maksymalne wsparcie może pokryć do 70% kosztów związanych z utrzymaniem lokalu. Dodatkowo, ten dodatek jest zwolniony z opodatkowania.

Według prognoz, w 2024 roku dodatek mieszkaniowy będzie wynosił średnio od 250 do 380 zł na miesiąc.