Rozwód i jego wpływ na podział funduszy zgromadzonych w ZUS i OFE

Zasady prawne dotyczące rozwodów jasno określają, że środki zgromadzone na subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz na kontach w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) są podległe podziałowi między małżonkami, podobnie jak całość ich wspólnego majątku. Niestety, nie każda para jest tego świadoma.

Chyba że małżonkowie zdecydują inaczej, zgodnie z prawem, kiedy wstępują w związek małżeński, automatycznie powstaje pomiędzy nimi tak zwana wspólność majątkowa. To oznacza, że wszelkie dochody zarobione przez małżonków ze swojej pracy lub innej działalności zarobkowej oraz wszelki nabyty majątek, wchodzą w skład tejże wspólności. Co ważne, wiele par nie jest świadomych faktu, że do tej wspólnoty zalicza się również środki zgromadzone na subkontach w ZUS i na kontach w OFE, jeśli takie posiadają. Dlatego też, kiedy dochodzi do rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, te środki również podlegają podziałowi.

Jednakże, nie wszystkie zgromadzone fundusze są podzielone równo. Tylko te pieniądze, które zostały zgromadzone przez małżonków podczas trwania ich wspólności majątkowej, są do podziału. W przypadku ZUS, dotyczy to wyłącznie środków zgromadzonych na subkoncie, na które przekazywane jest 7,3% składki lub 4,38% – jeśli małżonek jest członkiem OFE. W tej drugiej sytuacji, do OFE przekazywane jest dodatkowo 2,92%.