Zdrowotna składka ubezpieczeniowa – trzy możliwości przyszłych zmian

Dyskusje na temat przyszłości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców są wciąż w toku. Każda decyzja w tej sprawie będzie wynikiem ustaleń pomiędzy ministerstwami finansów i zdrowia, które obecnie pracują nad tym zagadnieniem. W międzyczasie, związkowcy z Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zgłaszają swoje propozycje.

Ostateczna koncepcja, która wyłoni się z tych rozmów, musi uwzględniać nie tylko ograniczenia polityczne i finansowe, ale również oczekiwania osób najbardziej zainteresowanych – samych przedsiębiorców. Z jednej strony chcą oni odwrócenia zmian, które wprowadził Polski Ład i radykalnego obniżenia obciążeń wynikających ze składki zdrowotnej. Z drugiej strony ważna jest dla nich ochrona zdrowia.

Jak informuje nas osoba z rządu: „Nie ma mowy o jakichś radykalnych zmianach, bo wydatki na zdrowie mają rosnąć, chyba że wszelkie ubytki zrekompensuje budżet”.

Wśród proponowanych zmian wyróżnić można trzy główne scenariusze: kompletny odwrót od Polskiego Ładu, jego modyfikacja bądź reforma systemu składek zdrowotnych.