W jaki sposób wyliczyć pensję netto w czasie zwolnienia lekarskiego?

Gdy nieoczekiwane zdarzenia niespodziewanie interweniują w naszym życiu, pracownik, który posiada kontrakt na podstawie umowy o pracę, ma gwarantowane prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Dowiedz się, jaką sumę będziesz mógł otrzymać. Proces obliczania tej kwoty nie jest skomplikowany.

Podczas okresu niezdolności do pracy, potwierdzonej przez zwolnienie lekarskie, finansowe wsparcie jest zapewnione dla pracownika w postaci wynagrodzenia chorobowego. Aktualnie płatność ta jest realizowana przez pracodawcę z jego własnych funduszy. Zwolnienie lekarskie najczęściej jest związane z sytuacjami takimi jak choroba, rekonwalescencja po wypadku, konieczność przeprowadzenia badań medycznych czy przypadkiem ciąży wysokiego ryzyka.

Takie świadczenie jest przyznawane wyłącznie osobom, które są zatrudnione na umowę o pracę i jest dostępne przez pierwsze 33 dni choroby. Dla osób, które ukończyły 50. rok życia, ten okres obowiązuje tylko przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy.

Wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek chorobowy

Różnice między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym są spowodowane okresem objętym zwolnieniem lekarskim (L4). Prawo do wynagrodzenia chorobowego ma zastosowanie przez pierwsze 33 dni choroby lub przez 14 dni dla osób powyżej 50. roku życia.

Pracownikowi przyznaje się zasiłek chorobowy po tym okresie, jeśli nadal jest na zwolnieniu lekarskim (L4). W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który jest finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest instytucją odpowiedzialną za wypłatę świadczenia.

Jednakże, warto podkreślić, że ta reguła dotyczy tylko przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Większe firmy są zobligowane do wypłacania zasiłku chorobowego.

Czy każdy może otrzymać wynagrodzenie chorobowe?

Prawo do wynagrodzenia chorobowego jest gwarantowane pracownikowi po przepracowaniu okresu w umowie o pracę, który wynosi 30 dni. Po tym czasie osoba będąca na zwolnieniu lekarskim może ubiegać się o te środki. W niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie prawa do wynagrodzenia już od pierwszego dnia pracy.