Mogło dojść do przestępstwa w ramach fuzji Orlen-Lotos? Posłanka Pomaska zgłasza sprawę do prokuratury

Agnieszka Pomaska, posłanka klubu KO, podjęła decyzję o zgłoszeniu podejrzeń o popełnienie przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Swoje zawiadomienie skierowała do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku-Wrzeszczu, w piśmie które zostało przekazane mediom.

Najwyższa Izba Kontroli wydała raport w 2022 roku, w którym zauważyła, że PKN Orlen sprzedał część majątku Lotosu firmie Saudi Aramco za sumę niższą o 7,2 miliarda złotych od rzeczywistej wartości tych aktywów. Pomimo tego, PKN Orlen stanowczo odpiera zarzuty, twierdząc, że kwestie poruszone przez Najwyższą Izbę Kontroli odnośnie fuzji Orlen-Lotos są nieuzasadnione.

Posłanka Agnieszka Pomaska odpowiedziała na te doniesienia poprzez złożenie oficjalnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W swoim oświadczeniu wskazała, że posiada silne dowody na to, że osoby działające w imieniu PKN Orlen mogły naruszyć prawo podczas zawierania umowy sprzedaży udziałów Lotosu saudyjskiej firmie Saudi Aramco. Jej zdaniem, transakcja została przeprowadzona z pominięciem regulacji Ustawy o kontroli niektórych inwestycji i innych niewłaściwych procedur, co w rezultacie narażało na szwank interesy Rzeczpospolitej Polskiej.

Pomaska dodaje, że okoliczności sprzedaży udziałów Lotosu przez PKN Orlen do firmy Saudi Aramco sugerują, że ten proces finansowy odbył się bez nadzoru odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Z tego powodu, posłanka uważa, że ta transakcja jest nielegalna.