Deficyt personelu więziennego powoduje odkładanie wyroków w Holandii

Władze sądownicze Holandii pogrążone są obecnie w sytuacji, gdzie konieczne jest odraczanie wykonania wyroków więzienia z powodu alarmująco dużych braków w obszarze personelu służby więziennej. Informacje na ten temat przekazał podczas ostatniego czwartkowego spotkania Franc Weerwind, minister odpowiedzialny za ochronę praworządności.

Minister Weerwind podczas briefingu dla członków izby niższej parlamentu, zwanym Tweede Kamer, ujawnił, iż skazani na kary więzienia nie są już bezpośrednio po wydaniu wyroku umieszczani za kratki.

Minister Weerwind wytłumaczył, że aktualna sytuacja jest wynikiem poważnych braków kadrowych w sektorze więziennictwa. Zaznaczył jednak, że jego resort aktywnie poszukuje tymczasowych rozwiązań mających na celu odciążenie zakładów karnych.

Wśród proponowanych przez ministra Weerwinda rozwiązań jest m.in. możliwość wcześniejszego zwalniania więźniów, a także umożliwienie skazanym na końcowym etapie kary pracy poza murami placówek penitencjarnych.