Covid-19 ponownie stawia kłody pod nogi: szczeciński ośrodek medyczny zawiesza planowane przyjęcia i wprowadza zakaz odwiedzin

Na horyzoncie pojawił się niepokojący trend rosnącej liczby infekcji, w tym przypadków Covid-19, Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie podjął strategiczną decyzję o zawieszeniu wszystkich planowanych przyjęć. Wiadomość ta została przekazana przez Bogna Bartkiewicz, rzecznik prasowy placówki, w ostatnią środę. Ponadto, dodatkowym zabezpieczeniem mającym na celu minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa jest wprowadzenie zakazu odwiedzin do momentu odwołania.

Decyzja o zawieszeniu planowych przyjęć została podyktowana nadrzędnym celem jakim jest bezpieczeństwo pacjentów, które stanowi priorytet dla placówki. To właśnie ze względu na troskę o zdrowie pacjentów, wprowadzony został również zakaz odwiedzin. Najważniejszym jednak wyjątkiem od tej reguły jest możliwość odwiedzenia pacjentów będących w stanie terminalnym lub ciężkim oraz dzieci. Ważne jednak, aby osoby te przestrzegały instrukcji personelu medycznego dotyczących procedur epidemiologicznych.

Bartkiewicz zwróciła uwagę, że możliwość odwiedzenia pacjenta jest dozwolona jedynie po uprzednim skonsultowaniu i uzgodnieniu tej kwestii z odpowiednim lekarzem lub dyżurnym. W trosce o komunikację, osoby upoważnione będą mogły uzyskać informacje na temat stanu zdrowia swoich bliskich poprzez kontakt telefoniczny z lekarzem odpowiedzialnym za konkretnego pacjenta.

Rzeczniczka szpitala prosi o cierpliwość w sytuacji, gdy lekarze nie będę mogli natychmiast odebrać telefonu z powodu pełnienia swoich obowiązków. Szpital nadal przyjmuje pacjentów w stanie nagłym, wymagających pilnej pomocy medycznej, jak również osoby walczące z chorobą nowotworową.