Wybór kariery z myślą o wcześniejszej emeryturze: Co warto wiedzieć?

Potrzeba przejścia na emeryturę przed ukończeniem tradycyjnego wieku emerytalnego bywa kluczowym elementem decydującym o wyborze ścieżki zawodowej przez niektóre osoby. Czy chcesz dowiedzieć się, które zawody umożliwiają odejście od pracy już po ukończeniu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w Polsce, osoby mogą ubiegać się o emeryturę po ukończeniu 65 lat (dla mężczyzn) i 60 lat (dla kobiet), pod warunkiem, że spełniają wymagany staż pracy potwierdzony dokumentacją zatrudnienia. Istnieje jednak opcja przejścia na wcześniejszą emeryturę. Sprawdźmy, na jakie zawody ta alternatywa się rozciąga.

Emerytura przedwczesna jest regularnym, miesięcznym świadczeniem finansowym przekazywanym osobom ubezpieczonym jeszcze przed osiągnięciem prawnie ustalonego wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 roku standardowy wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jak podaje „Fakt”, zawody, które umożliwiają wykonywanie pracy w specjalnych warunkach, obejmują prace wykonywane pod ziemią, na lub pod wodą oraz w powietrzu, zarówno w ciepłym, jak i chłodnym mikroklimacie. Na liście zawodów z uprawnieniami do emerytur pomostowych są między innymi rybacy morscy, piloci i załogi pokładowe, operatorzy dźwigów, członkowie ekip ratowniczych medycznych a także tancerze profesjonalni.