Rząd rozważa zmiany w Krajowym Planie Odbudowy: kamień milowy dotyczący podatku od aut spalinowych może zniknąć

Polski rząd rozpoczyna proces konsultacji publicznych dotyczących proponowanych zmian w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Przewidywane regulacje wpłyną na 11 zaplanowanych reform oraz 22 inwestycje. Jednym z najważniejszych aspektów tych zmian jest propozycja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o usunięcie tzw. kamienia milowego, który mówi o wprowadzeniu w Polsce podatku od posiadania pojazdów emitujących spaliny, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Wśród proponowanych zmian znalazło się również podkreślenie znaczenia inwestycji w terminal instalacyjny w Gdańsku, który ma służyć do montażu polskich elektrowni wiatrowych typu offshore.

Według Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, koszt budowy terminalu instalacyjnego wyniesie ponad 1 miliard złotych, a elektrownie wiatrowe będą kosztować około 20 miliardów złotych. Jest to konieczne ze względu na fakt, że oryginalny KPO był tworzony w latach 2020-2021 i od tego czasu wiele z założeń zawartych w dokumencie stało się nieaktualnych lub niewykonalnych, ze względu na blokadę dostępu do środków z KPO przez Brukselę.

Proponowane przez MFiPR zmiany dotyczą 11 z 55 reform (w tym 8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej KPO) oraz 22 z 55 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO). Według projektu rewizji, około 4,8 miliarda złotych (1 miliard 113 milionów euro) zostanie przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Dodatkowo, planowane jest przeniesienie środków z części grantowej do części pożyczkowej, m.in. około 600 milionów złotych na termomodernizację budynków wielorodzinnych, około 2,5 miliarda złotych na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego oraz skracanie łańcucha dostaw rolniczych i spożywczych, oraz około 2,1 miliarda złotych na wyposażenie szkół i innych instytucji w sprzęt i infrastrukturę ICT.

Dodatkowo, przewiduje się przesunięcie 150 milionów euro z części pożyczkowej, zwiększając budżet do 300 milionów euro (około 1,3 miliarda złotych) na realizację inwestycji w opiekę długoterminową i geriatryczną w szpitalach powiatowych.