Przesyłki w erze cyfrowej – Asseco wprowadza innowacyjne e-Doręczenia

Rejestracja skrzynek do obsługi elektronicznych listów poleconych stanie się niebawem obowiązkowa dla wybranej grupy firm. Początkowy zamysł przewiduje, że z upływem czasu e-Doręczenia będą stanowiły fundament komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a urzędami. Usługę tę będzie mogła także wykorzystać osoba fizyczna, ale w tym przypadku bez obligatoryjnej rejestracji. Tą nowatorską usługę właśnie zainicjowała firma Asseco. Dyrektor ds. produktu w Asseco, Paweł Wojtaszyk, opowiada nam o tej nowości.

Usługa e-Doręczeń świadczona przez Asseco jest dostępna od 7 marca bieżącego roku. Każda osoba może założyć swoją skrzynkę do doręczeń, odbierać i wysyłać listy polecone. Oferta Asseco skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS jak i CEIDG, jak również do osób prywatnych. Wszystko to jest w pełni zgodne z przepisami ustawy o e-doręczeniach.

Zakładając skrzynkę do doręczeń, trzeba spełnić pewne warunki. Dla osób fizycznych wymogiem jest ukończenie 18 roku życia. Weryfikacja tożsamości osoby odbywa się poprzez numer PESEL. Jeżeli skrzynkę chce założyć firma, musimy mieć pewność, że osoba zgłaszająca tę chęć rzeczywiście reprezentuje daną firmę. Poza potwierdzeniem jej tożsamości sprawdzamy, czy ma uprawnienia do reprezentacji firmy. Bezpieczeństwo korespondencji wymaga identyfikacji użytkowników skrzynki – musimy znać nadawcę i odbiorcę listu poleconego.

Nasza usługa e-Doręczeń gwarantuje bezpieczeństwo przesyłek. Cała nasza praca nad produktem była skoncentrowana na tym aspekcie, co zostało potwierdzone przez prawomocną jednostkę audytorską. Identyfikacja nadawcy i odbiorcy to tylko początek – korzystamy również z innych technologii bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie całej korespondencji. Aplikujemy pieczęć kwalifikowaną oraz znacznik czasu, które dodatkowo zabezpieczają przesyłkę. Gwarantuję, że nie ma możliwości manipulacji przesyłką, zamiany załącznika czy treści wiadomości.