Porównanie i wybór między tomografią komputerową a rezonansem magnetycznym

W sytuacji, gdy istnieje konieczność przeprowadzenia diagnostyki obrazowej, większość pacjentów staje przed wyborem pomiędzy dwiema głównymi metodami – rezonansem magnetycznym (MRI) oraz tomografią komputerową (TK). Obie techniki różnią się sposobem generowania obrazu – MRI korzysta z pola magnetycznego, natomiast TK wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Jednakże badanie rezonansowe uważane jest za bezpieczniejsze i dokładniejsze. Ale dlaczego tak jest?

Kiedy poruszamy temat rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, mówimy o dwóch fundamentalnych technikach obrazowania wewnętrznych struktur ludzkiego ciała. Obydwie metody stanowią kluczowe elementy diagnostyki obrazowej w medycynie i są często stosowane w celu rozpoznania i różnicowania wielu chorób. Ważne jest także, że obydwa badania są nieinwazyjne, bezpieczne i zapewniają wysoką dokładność wyników.

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny to nieodłączne składowe procesu diagnostyki obrazowej. Różnice między nimi zostaną omówione poniżej.

Tomografia komputerowa, znana również jako TK lub CT, to rodzaj diagnostyki obrazowej, która używa promieniowania rentgenowskiego do tworzenia obrazów wewnętrznych narządów. TK doskonale oddaje strukturę centralnego układu nerwowego, narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i układu kostno-szkieletowego. Urządzenie, które służy do przeprowadzania badania, nazywane jest tomografem, a wynikowy obraz to tomogram. Tomografię wykonuje się na zlecenie lekarza, a interpretacją zdjęć zajmuje się radiolog.

Podczas badania tomograficznego pacjent wjeżdża do urządzenia na specjalnym stole. Jak należy się przygotować do tego typu badania? Nie jest wymagane rozbieranie się, chyba że ubranie zawiera metalowe elementy. Pacjent powinien również zdjąć biżuterię, zegarek, telefon komórkowy i wszelkie inne metalowe przedmioty. Ważne jest, by podczas badania pozostać nieruchomym. Instrukcje dla pacjenta podawane są za pomocą wbudowanego w urządzenie interkomu.