ETF – jak inwestować rozsądnie i długoterminowo?

Fundusze ETF działają na podobnej zasadzie jak pozostałe fundusze, w tym bardzo popularne fundusze inwestycyjne, które są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a ich udziały stanowią przedmiot obrotu na giełdzie. Co jeszcze warto o nich wiedzieć? Sprawdź nasz poradnik!

ETF dla początkujących

ETF to narzędzie inwestycyjne dla “małych” inwestorów. Fundusz emituje jednostki uczestnictwa czyli akcje, które kupują traderzy. Jednostka uczestnictwa to innymi słowami udział w całkowitych aktywach funduszu, a tym samym prawo do pewnej jego części. Zgromadzone w ten sposób środki są w kolejnym etapie inwestowane przez fundusz.

Właśnie stąd bierze się nazwa sektora inwestycji zbiorowych, dla których instrumentem jest fundusz. Aktywa funduszu stanowią jego wszystkie inwestycje.

Płynność czyli różnica między inwestowaniem w fundusze ETF a fundusze inwestycyjne

Klasyczne fundusze nie są przedmiotem obrotu na międzynarodowych giełdach. Wstąpienie do funduszu lub rezygnacja z uczestnictwa trwa zazwyczaj kilka dni.

Fundusze ETF są znacznie bardziej elastyczne, a dzięki obrotowi giełdowemu charakteryzują się wysoką płynnością. Zawsze, kiedy zdecydujesz o sprzedaży określonych akcji, możesz tego natychmiast dokonać za pośrednictwem swojego brokera, w tym Saxo Bank Polska, a środki zostaną przelane niemal natychmiast na konto.

Tym samym fundusze ETF eliminują dość uciążliwą konieczność oczekiwania na własne pieniądze, która jest niestety codziennością w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Dywersyfikacja w funduszach ETF

Fundusze ETF to najczęściej fundusze indeksowe. Poprzez naśladowanie indeksów trader może inwestować w identyczne papiery wartościowe, z których powstał dany indeks.

Fundusze ETF zapewniają traderowi znakomitą dywersyfikację czy wyjątkowo szeroki rozkład ryzyka. Jeśli chcesz zakupić wszystkie 500 akcji popularnego amerykańskiego indeksu S&P 500, nie potrzebujesz kapitału w wysokości dziesiątek tysięcy USD. Z funduszami ETF możesz z powodzeniem zainwestować we wszystkie 500 akcji nawet, jeśli dysponujesz kwotą rzędu 100 USD.

Podsumowanie

Dlaczego inwestycja w ETF jest rozsądnym rozwiązaniem?

  • fundusze ETF to idealne narzędzie inwestycyjne dla inwestorów z niewielkim kapitałem początkowym,
  • fundusze ETF najpełniej obrazują zasady skutecznego inwestowania,
  • fundusze ETF są jednymi z najbezpieczniejszych papierów wartościowych.
  • fundusze ETF to zdaniem inwestorów najlepszy pasywny instrument inwestycyjny.

Olbrzymią zaletą ETF jest także świadomość, że dokładnie wiesz w co inwestujesz przez cały czas trwania inwestycji.