Analiza SWOT – istota, ważne informacje, kiedy wykorzystywać?

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych badacze i konsultanci biznesowi pracujący w tamtym czasie w Harvard Business School przygotowali główne założenia analizy SWOT.

Pozwala to ocenić potencjał biznesowy firmy, konkurencyjność oraz zaplanować jej rozwój w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Analiza SWOT to wciąż najprostsza i najpopularniejsza metoda analizy strategicznej przedsiębiorstwa, którą powinieneś znać przed rozpoczęciem własnego biznesu.

Istota analizy SWOT

Wielką zaletą tej analizy jest uniwersalność. Idealnie sprawdzi się przy realizowaniu małego lokalnego biznesu oraz planowaniu dwóch dużych przedsiębiorstw. Nie trzeba mieć specjalnych umiejętności analitycznych ani wiedzy, aby przeprowadzić tego typu analizę.

W zasadzie wystarczy tylko obiektywne, trzeźwe i zdystansowane spojrzenie na planowany projekt. Dodatkowo konieczne jest określenie segmentu rynku, na który chce się wejść oraz sprawdzenie obowiązujących przepisów prawnych. Dzięki swojej elastyczności analiza SWOT może być wykorzystywana nie tylko w życiu biznesowym, ale także w różnych obszarach działalności człowieka, na przykład przy podejmowaniu decyzji o prywatnych inwestycjach.

Kiedy należy zastosować analizę SWOT?

Początkujący przedsiębiorca często jest pewny, że dokładnie przeanalizował swoje pomysły oraz możliwości i że nic nie przemknęło jego uwadze, więc dalsza analiza nie jest konieczna.

Otóż nie! Jeśli firma jest na wczesnym etapie, analiza SWOT będzie idealna do stworzenia biznesplanu, podsumowania informacji i ustaleń, myślenia strategicznego, czy skupienia się na czynnikach, które najbardziej wpływają na sukces firmy. Ponadto analiza ta jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które działają na rynku od dłuższego czasu. Dzięki temu mogą np. zaplanować zmiany w wybranych obszarach działalności, zmienić strategię, a nawet znaleźć nowe ścieżki rozwoju.

Obszary analizy SWOT

Nazwa SWOT jest skrótem od angielskich słów. Te słowa określają charakterystykę i środowisko działania firmy. Mocne strony odnoszą się do pozytywnych czynników wewnętrznych. Słabe strony są klasyfikowane jako negatywne czynniki wewnętrzne. Szanse to pozytywne zewnętrzne procesy i zjawiska. Zagrożenia natomiast to negatywne procesy i zjawiska zewnętrzne.