Wodór jako priorytet dla polskiej polityki energetycznej – plany rządu na przyspieszenie prac

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza przyspieszyć prace nad Polską strategią wodorową do 2030 roku, która jest aktualnie w trakcie rewizji. Zmiany zaproponowane przez obecny rząd są koniecznością, zgodnie z sugestiami ekspertów, którzy podkreślają, że nadrzędnym celem powinna być produkcja wodoru z odnawialnych źródeł energii. Wodór ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej kraju, ze względu na możliwość jego wykorzystania w procesie dekarbonizacji wielu sektorów gospodarki, takich jak przemysł, ciepłownictwo czy transport. Polska jest jednym z największych producentów tzw. szarego wodoru w Unii Europejskiej, który jest produkowany z gazu ziemnego i generuje emisję dwutlenku węgla. Obecnie ten surowiec jest niezbędny głównie dla przemysłu chemicznego i spożywczego, jednak jego potencjał wykorzystania jest jeszcze większy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że prowadzi prace nad projektem ustawy o zmianie Prawa energetycznego oraz innych ustaw, nazywanego potocznie prawem wodorowym. Nowe przepisy mają na celu regulację rynku i infrastruktury wodoru, co ma wspierać rozpowszechnienie wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego. Planowane jest przyjęcie tych zmian jeszcze w tym roku. Dodatkowo, w obecnym kwartale powinno wejść w życie rozporządzenie ministra klimatu i środowiska dotyczące wymagań związanych z pomiarami, rejestracją i sposobem obliczania ilości transportowanego wodoru odnawialnego. Resort jednocześnie pracuje nad aktualizacją Polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, z horyzontem do 2040 roku, która została zatwierdzona przez rząd Mateusza Morawieckiego w 2021 roku.

Na liście priorytetów Ministerstwa znajduje się również praca nad przepisami techniczno-budowlanymi, które mają na celu ułatwić rozwój stacji tankowania wodoru i infrastruktury służącej do jego transportu. Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego resort planuje utworzyć specjalny fundusz wodorowy, który ma pomóc finansować niektóre inwestycje za pomocą środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Obecna strategia wodorowa wyznacza sześć głównych priorytetów, wśród których znajdują się implementacja technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako alternatywnego paliwa w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, efektywny i bezpieczny transport, dystrybucja i magazynowanie wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.