W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost świadomości ludzi, na temat ekologii i bardziej przyjaznych planecie rozwiązań energetycznych. Coraz więcej mówi się o odejściu od węgla i zastąpieniem go, bardziej ekologicznymi źródłami energii. Proces dekarbonizacji jest jednak bardzo złożony i należy go przeprowadzić stopniowo, tak, aby nie doprowadzić do załamania gospodarki. Co dla nas będzie oznaczać odejście od węgla? Jakie ...