Starzenie się umysłu: demencja starcza – objawy, przyczyny i metody leczenia

Ciągły upływ czasu odciska swoje piętno na naszych ciałach. Starzenie się nie dotyka jedynie aspektów fizycznych, ale ma także wpływ na stan naszego umysłu. Przykładowo, jednym z dolegliwych schorzeń wieku podeszłego jest demencja starcza. Właśnie ten stan zdrowia charakteryzuje się całą gamą alarmujących symptomów natury psychicznej, takich jak kłopoty z pamięcią czy dysfunkcje mowy. Mimo że demencja starcza jest silnie skorelowana z procesem starzenia, to wcale nie oznacza, że każdy człowiek jest z góry skazany na jej wystąpienie w przyszłości. Jaka jest charakterystyka tego schorzenia? Co powinniśmy wiedzieć na temat demencji starczej?

Demencja starcza, inaczej nazywana otępieniem starczym, to choroba negatywnie wpływająca na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Nazwa „demencja” pochodzi od angielskiego słowa „dementia” lub sformułowania „senile dementia”, które tłumaczy się jako otępienie starcze. Demencja wywołuje zmiany w tkankach mózgu o charakterze zwyrodnieniowym, degeneracyjnym oraz zanikowym. Powoduje to znaczące osłabienie zdolności umysłowych, a w bardziej zaawansowanych stadiach choroby – utratę zdolności do samodzielnego funkcjonowania na co dzień. Warto jednak podkreślić, iż mimo że demencja starcza może wystąpić również u osób młodszych, to najczęściej dotyka osoby starsze.