Rozważania na temat uszkodzeń rotatora barku: przyczyny, objawy, metody leczenia i rehabilitacji

Uszkodzenia rotatora barku często są wynikiem urazów, szczególnie wśród młodszej populacji aktywnie uprawiającej sporty. Zmiany zwyrodnieniowe mogą również prowadzić do problemów ze stożkiem rotatorów. W rezultacie może wystąpić ograniczenie funkcji całego kończyny górnej. Ból barku i ramienia to typowe konsekwencje uszkodzenia tego obszaru. Sposobami zaradzenia temu mogą być: stabilizator, rehabilitacja oraz ćwiczenia dedykowane stawowi barkowemu. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się operacja.

Staw ramienny jest narażony na urazy nawet u osób niezwiązanych ze światem sportu. Prosta struktura anatomiczna stawu obejmuje głowę kości ramiennej oraz łopatkę, które połączone, tworzą górną kończynę z obręczą barkową. Wyjątkową właściwością tego stawu jest jego zdolność do wykonania szerokiego zakresu ruchów, wspieranych przez więzadła, torebkę stawową, obrąbek stawowy oraz mięśnie.

Stożek rotatorów składa się z grupy ścięgien mięśni obracających staw ramienny. Wyróżniamy tu mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy oraz obły mniejszy. Schorzenia tych ścięgien nazywane są tendinopatiami, które możemy podzielić na zapalenia pourazowe (tendinitis) i zmiany degeneracyjne (tendinozy).

Przyczyną takich schorzeń mogą być urazy, przeciążenia lub patologie wewnątrzstawowe. Uszkodzenia stożka rotatorów w wyniku urazu najczęściej występują u młodych osób aktywnie uprawiających sport. W przypadku osób starszych, do uszkodzeń dochodzi z powodu powolnego procesu degeneracyjnego i zużywania się ścięgien.

Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do długotrwałych przeciążeń rotatorów, co może skutkować procesem degeneracyjnym i upośledzeniem funkcji całego kończyny górnej. Dlatego właściwe rozpoznanie problemu i szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia jest kluczowe do przywrócenia siły, ruchomości oraz funkcjonalności chorego stawu ramiennego.

Głównym sprawcą uszkodzeń stożka rotatorów jest zazwyczaj uraz – często spowodowany upadkiem na wyprostowane ramię. Może to prowadzić do złamań kości ramiennej, obojczyka lub zwichnięcia stawu ramiennego. Uszkodzenia stożka rotatorów mogą być również efektem nagłego rozciągnięcia, przeciążenia lub uszkodzenia ścięgna, na przykład podczas podnoszenia ciężaru z niespodziewaną rotacją ramienia, lub powtarzającymi się przeciążeniami podczas intensywnego uprawiania sportu czy pracy zawodowej.

Przewlekłe uszkodzenia stożka rotatorów mogą rozwijać się bezobjawowo i być związane z fizjologicznym procesem zużywania się tkanek miękkich w narządzie ruchu. Wśród czynników wpływających na ten proces można wymienić: pogorszenie unaczynienia, mikrokrążenia okolicy ścięgna i osłabienie struktur tkanek miękkich, zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego, choroby układowe oraz nadmierną aktywność stawu.

Inne przyczyny kontuzji rotatorów barku to: konflikt podbarkowy (drażnienie ścięgien przez wyrostki kostne na powierzchni wyrostka barkowego) oraz zespół ciasnoty podbarkowej (zmniejszenie przestrzeni podbarkowej).