Giełda Papierów Wartościowych – powstanie i działalność

Giełda Papierów Wartościowych, która ma swoją siedzibę w Warszawie została założona 12 kwietnia 1991 roku.

Jest niejako spadkobiercą pierwszej polskiej giełdy, utworzonej w 1817 roku Giełdy Kupieckiej.

Działalność Giełdy Papierów Wartościowych

GPW została utworzona jako spółka akcyjna Skarbu Państwa. Na początku rozwijała się powoli, dlatego sesje odbywały się tylko raz w tygodniu. Czynnikiem napędzającym rozwój giełdy była prywatyzacja gospodarki. Dzięki temu akcje przedsiębiorstw zostały wprowadzone na giełdę. W kolejnych latach Giełda Papierów Wartościowych prężnie się rozwijała. Obecnie notowane na niej są akcje 420 spółek, z czego 45 to firmy zagraniczne. Prezesem Giełdy jest Marek Dietl piastujący to stanowisko od 2017 roku.

Poza Rynkiem Głównym, GPW prowadzi także rynek dla małych spółek NewConnect, rynek energii poee i rynek obligacji Catalyst. Głównymi indeksami giełdy są WIG, WIG20, WIG30, WIG250, MWIG40 i SWIG80.

Dlaczego powstała Giełda Papierów Wartościowych?

Celem GPW jest możliwość obrotu na giełdzie papierami wartościowymi, takimi jak między innymi akcje, czy obligacje, oraz innymi instrumentami finansowymi, np. kontraktami terminowymi.

GPW, a giełdy światowe

Wpływ na notowania na polskiej giełdzie ma nie tylko sytuacja spółek posiadających na niej akcje. Znacznie bardziej oddziałuje na nią ogólna sytuacja na światowych giełdach oraz sytuacja gospodarcza w krajach rozwijających się.

Spore skoki na GPW można zauważyć wtedy, gdy dużo dzieje się na giełdzie amerykańskiej w Nowym Jorku oraz większych giełdach Europy Zachodniej, głównie w Niemczech i Anglii. Jednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat było przejęcie 65,03% udziałów na Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda Papierów Wartościowych nabyła udziały od Centralnego Banku Armenii 28 czerwca 2022 roku.

W portalu rynekonline.pl znajdziesz poradnik dotyczący inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych.