Daltonizm: Rozumienie przyczyn, objawów i możliwości leczenia zaburzeń percepcji kolorów

Określenie daltonizm, znanego również jako ślepota barw, jest szeroko stosowane do określenia zaburzeń widzenia kolorów. Zaburzenie te, mające w większości przypadków podłoże genetyczne, dotyka częściej mężczyzn niż kobiety. Pomimo swojej nazwy, nie oznacza całkowitego braku zdolności do rozpoznawania barw. Zamiast tego, osoby dotknięte tym schorzeniem mogą zazwyczaj cierpieć na zmniejszoną wrażliwość na konkretne barwy lub odcienie, takie jak czerwień i zieleń. Możliwości leczenia obejmują zastosowanie specjalnych filtrów korekcyjnych czy innowacyjnych okularów dla daltonistów.

Termin daltonizm jest powszechnie używany do opisania różnych form ślepoty barw, aczkolwiek medycznie precyzyjny termin achromatopsja odnosi się do całkowitej ślepoty barw. Osoby z tym zaburzeniem często mają problemy z odpowiednim rozpoznawaniem kolorów zielonego, żółtego, pomarańczowego i czerwonego. Jest to zazwyczaj wynikiem braku pewnego typu komórek w oku, które są kluczowe dla prawidłowego rozpoznawania kolorów. Zaburzenie to ma charakter dziedziczny i jest częstsze u mężczyzn.

Indywidua dotknięte daltonizmem mogą mieć problemy z różnicowaniem pewnych barw lub mogą postrzegać je inaczej niż osoby o normalnej percepcji barw. Charakter tej choroby jest dziedziczny, a statystyki pokazują, że jeden lub dwóch na 20 chłopców może doświadczać tego rodzaju problemów wzrokowych. Mimo że termin „ślepota barw” może być mylący, poprawniejszym określeniem jest zaburzenie rozpoznawania barw. Osoby cierpiące na ten problem mogą mieć doskonały wzrok pod względem ostrości czy kąta widzenia.

Powszechne jest błędne przekonanie, że daltonizm polega na niemożności rozróżniania jakichkolwiek kolorów. W praktyce najczęściej oznacza on trudności z rozróżnianiem konkretnych barw lub odcieni, takich jak zieleń, żółć, pomarańczowy i czerwień.

Na ogół ślepota barw jest schorzeniem genetycznym, ale niektóre jej rodzaje mogą wynikać z uszkodzeń genetycznych (mutacji chromosomu) występujących podczas etapów rozwoju embrionalnego. Zaburzenia percepcji barw mogą również pojawić się jako wynik urazu mózgu lub siatkówki, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych oka czy z innych przyczyn.